(1)
Pudło, H.; Respondek, M. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania Kobiet W ciąży Na Zdrowie Dziecka = Nutritional Programming - the Impact of Nutrition of Pregnant Women on the Health of Their Children. J Educ Health Sport 2016, 6, 589-600.