(1)
Pluta, A.; Jaczek-Kierzenkowska, J.; Faleńczyk, K.; Budnik-Szymoniuk, M.; Basińska-Drozd, H.; Marzec, A. Palenie Tytoniu I spożywanie Alkoholu Przez młodzieży Ponadgimnazjalną Zespołu Szkół Chemicznych W Bydgoszczy = Smoking and Alcohol Consumption by High School Youth of the School of Chemistry in Bydgoszcz. J Educ Health Sport 2016, 6, 21-27.