(1)
Kochański, B.; Kałużny, K.; Kałużna, A.; Cichosz, M.; Zukow, W.; Hagner-Derengowska, M. Ocena Ryzyka wystąpienia urazów U Czynnych Zawodowo fizjoterapeutów Z Wykorzystaniem Testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the Risk of Injury from Professionally Active Physiotherapists Using the Functional Movement Screen Test (FMS). J Educ Health Sport 2016, 6, 479-487.