(1)
Łuczyk, R.; Juśko, A.; Łuczyk, M.; Krzyżanowska, E.; Plottke, A. Akceptacja Choroby W Grupie pacjentów Z Rozpoznaną Dusznicą Bolesną Niestabilną = Acceptance of the Disease in Patients With a Diagnosis of Unstable Angina. J Educ Health Sport 2016, 6, 453-470.