(1)
Kocjan, J. The Effects of Extracorporeal Shock-Wave Therapy (ESWT) Versus Mulligan Concept of Manual Therapy in Treating Lateral Epicondylitis = Efektywność Terapii zewnątrzustrojową Falą Uderzeniową Versus Terapia Manualna W Koncepcji Mulligana W Leczeniu Zapalenia nadkłykcia Bocznego. J Educ Health Sport 2016, 6, 411-418.