(1)
Czyż, R.; Kwiatoń, M.; Górniak, I. Ocena Poziomu Wiedzy studentów Wybranych Polskich Uczelni wyższych Na Temat Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Osobie dorosłej W Stanach nagłych = Assessment of Knowledge about Delivering First Aid for an Adult in Emergency Situations Among Students from Selected Polish Universities. J Educ Health Sport 2016, 6, 399-410.