(1)
Gęga, K.; Szkoda, L.; Jachacz-Łopata, M. Sport Jak Narkotyk. Uzależnienie Behawioralne wśród osób Aktywnych Fizycznie. = Sport Like a Drug. Behavioral Addiction Among Physically Active People. J Educ Health Sport 2016, 6, 187-194.