(1)
Kunysz-Rozborska, M. Sytuacja Dziecka niepeĊ‚nosprawnego W Szkole = The Situation of Disabled Child in School. J Educ Health Sport 2016, 6, 103-112.