(1)
Westfal, K. M. Prawne Aspekty Wykorzystania Wizerunku Sportowca W świetle działań Marketingowych = Legal Aspects of athletes’ Image Rights Usage in the Light of Marketing Activities. J Educ Health Sport 2016, 6, 69-85.