(1)
Bojarczuk, K. A.; Lewicki, M.; Michalczak, M.; Smoleń, A. Ocena Stopnia natężenia Odczuwanego bólu U pacjentów Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego Przed I Po Operacji = Assessment of Patients Joint Pain before and Following Total Hip Replacement Surgery. J Educ Health Sport 2016, 6, 645-660.