(1)
Grześkowiak, B.; Siwy-Hudowska, A. Temperament, Poczucie własnej skuteczności I jakość życia Kobiet Regularnie uprawiających Sport W porównaniu Z Kobietami Nieaktywnymi Fizycznie = Temperament, Self-Efficacy and Quality of Life of Women Regularly Doing Sport in Comparison With Physically Inactive Women. J Educ Health Sport 2016, 6, 359-374.