(1)
Figaj, D.; Poczta, J. Motywy Podejmowania aktywności Fizycznej Na przykładzie osób trenujących Crossfit = Motives on Physical Activity Participation - People Training Crossfit Example. J Educ Health Sport 2016, 6, 95-106.