(1)
Mrozkowiak, M.; Sokołowski, M. Zmiany Frakcji Hemoglobinowej We Wczesnej I późnej Samoistnej Restytucja Po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny W 6 Dekadzie życia. Opis Przypadku = Change the Hemoglobin Fraction in the Early and Late Intrinsic Restitution After Exercise Endurance of a Man in the 6th Decade of Life. Description of the Case. J Educ Health Sport 2016, 6, 193-210.