(1)
Urtnowska, K.; Bułatowicz, I.; Ludwikowski, G.; Zukow, W. Bezpieczne Formy aktywności Fizycznej Dla Kobiet W ciąży = Secure Forms of Physical Activity for Pregnant Women. J Educ Health Sport 2016, 6, 291-297.