(1)
Tomaszewski, M.; Kozioł, M.; Kozioł, J.; Zadrąg-Olko, A.; Tomaszewski, A.; Łuczyk, R. Wartość Diagnostyczna MSCT W Chorobie Niedokrwiennej Serca U pacjentów Z Dodatnią próbą wysiłkową = Diagnostic Value of MSCT in Ischemic Heart Disease in Patients With Positive Exercise Test. J Educ Health Sport 2016, 6, 341-348.