(1)
Nowak, P. F.; Chalimoniuk-Nowak, M. Wybrane Aspekty Pracy Zawodowej instruktorów Fitness = Chosen Aspects of Professional Work of Fitness Instructors. J Educ Health Sport 2016, 6, 298-315.