(1)
Nowicki, G. J.; Rudnicka-Drożak, E.; Ślusarska, B.; Piasecka, H.; Zarzycka, D.; Brodowicz-Król, M. Różnice Deklarowanej częstości Samokontroli Stanu Zdrowia U osób pracujących W Zawodach Medycznych I Pozamedycznych = The Difference Between the Declared Frequency of Self-Health Monitoring Carried Out by Representatives of the Medical and the Non-Medical Professions. J Educ Health Sport 2016, 6, 236-254.