(1)
Weber-Rajek, M.; Bethke, A.; Radzimińska, A.; Lulińska-Kuklik, E.; Zukow, W. Zachowania Zdrowotne I Urazy Sportowe = Health Behaviors and Sport Injures. J Educ Health Sport 2016, 6, 119-130.