(1)
Kowalska, M. E.; Kalinowski, P.; Bojakowska, U. J. Okoliczności Rozpoznania zakażenia HCV wśród osób Z przewlekłym Wirusowym Zapaleniem wątroby Typu C = The Circumstances of Diagnosis of HCV Infection Among People With Chronic Hepatitis C. J Educ Health Sport 2016, 6, 21-28.