(1)
Nowicki, G. J.; Młynarska, M.; Ślusarska, B.; Korecka, R.; Kotus, M. Samoocena Stanu Zdrowia I Jej Wybrane Uwarunkowania W Grupie osób Po 65 Roku życia, pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej = The Self-Assessment of Health and Its Selected Conditions Within a Group of over-65-Year-Old Primary-Care Patients. J Educ Health Sport 2016, 6, 447-457.