(1)
Poczta, J.; Malchrowicz-Mośko, E. Wpływ eventów Sportowych Na rozwój Turystyki W mieście Na przykładzie poznańskich Imprez Sportowych = The Impact of Sporting Events on Tourism Development in the City - the Case Study of Poznan. J Educ Health Sport 2016, 6, 151-166.