(1)
Rikalo, N. A.; Beregovenko, Y. M. Дослідження фаз клітинного циклу та плоїдності ядерної ДНК клітин печінки статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті та корекції лізиноприлом = Research of Cell Cycle Phases and Nuclear DNA Ploidy in Immature Liver Cells of Rats With Chronic Toxic Hepatitis and Lisinopril Correction. J Educ Health Sport 2016, 6, 219-228.