(1)
Olejniczak, D.; Kowalczyk, J.; Staniszewska, A. Funkcjonowanie społeczne Chorych Na Padaczkę = The Social Functioning of Patients With Epilepsy. J Educ Health Sport 2016, 6, 118-128.