(1)
Kitowska, W. Ocena Rozpowszechnienia dolegliwości Reumatycznych wśród osób W Przedziale Wiekowym 18-25 Lat = Assessment of the Prevalence of Rheumatic Ailments Among People Aged 18-25 Years. J Educ Health Sport 2016, 6, 17-26.