(1)
Olejniczak, D. Praktyczne Wykorzystanie Health Literacy - Alfabetyzmu Zdrowotnego, Jako narzędzia osiągania celów Zdrowotnych = Practical Use of Health-Literacy As a Tool for Achieving Health Goals. J Educ Health Sport 2016, 6, 238-243.