(1)
Banaczkowska, A.; Eksterowicz, J.; Zukow, W. Kuchnia Tradycyjna Jako Czynnik wpływający Na rozwój Turystyki Regionu Na przykładzie Krajny = Traditional Kitchen As a Factor in the Development of Tourism in the Region As an Example Krajna. J Educ Health Sport 2016, 6, 47-63.