(1)
Baranowska, A. S. Płodowy zespół Alkoholowy (FAS) Jako zagrożenie Dla Rozwoju Dziecka = Fetal Alcohol Syndrom (FAS) As Threat to a child’s Development. J Educ Health Sport 2016, 6, 148-158.