(1)
Prusik, K.; Ossowski, Z.; Kortas, J.; Wiech, M.; Bielawa, Łukasz; Konieczna, S.; Prusik, K. Zmiany Wybranych wskaźników Zdrowia Kobiet W Wieku 60-74 Lata W Dwuletnim Cyklu Treningu Zdrowotnego = Changes in Selected Health Indicators for Women Aged 60-74 Years in the Two-Year Cycle of Health Training. J Educ Health Sport 2016, 6, 72-80.