(1)
Siedlaczek, M.; Siedlaczek, A.; Srokowski, G.; Srokowska, A.; Kowalik, T.; Radzimińska, A.; Bułatowicz, I.; Zukow, W. Łokieć Tenisisty - Czy Jest to Tylko Problem Lokalny? = Tennis Elbow - Is It Only a Local Problem?. J Educ Health Sport 2015, 5, 535-543.