(1)
Lenard, R.; Zielińska, U.; Michalczak, M.; Sobieszczańska, A.; Smoleń, A. B. Ocena przydatności parametrów Przezklatkowego Badania Echokardiograficznego W Diagnostyce Choroby Niedokrwiennej Serca = The Assessment of Fitness Parameters of Transthoracic Echocardiography in the Diagnosis of Coronary Heart Disease. J Educ Health Sport 2015, 5, 701-716.