(1)
Srokowski, G.; Radzimińska, A.; Weber-Rajek, M.; Piekorz, Z.; Siedlaczek, M.; Jasionek, A.; Srokowska, A.; Zukow, W. Wpływ Rezonansu Stochastycznego Na równowagę Dziecka Z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of Stochastic Resonance on Body Balance of Children With Cerebral Palsy. J Educ Health Sport 2015, 5, 521-534.