(1)
Byzdra, K.; Jacyno, O.; Mikołajczyk, J.; Piątek, M.; Kamrowska-Nowak, M.; Stępniak, R. Poziom Wybranych zdolności Motorycznych a komponentów składu ciała U Dzieci trenujących piłkę nożną = The Level of the Selected Motor Skills and Components of Body Composition in Children Football Training. J Educ Health Sport 2015, 5, 345-376.