(1)
Babiński, Z.; Kluza, P.; Tychoniec, A. E. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĄWELNIE Z UWZGLEDNIENIEM JEJ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO. J Educ Health Sport 2015, 5, 308-316.