(1)
Mędrak, A.; Rżany, M.; Otremba, B.; Brodowska, E.; Szynal, M.; Alcer, M.; Górecka, A.; Stefaniak, T.; Suszyński, K.; Górka, D. Akademickie Związki Sportowe Jako Droga Do Rozwoju aktywności Sportowej wśród studentów śląskich Uczelni = University Sports Association As the Way to Sport Activity Development Among Silesian Students. J Educ Health Sport 2015, 5, 616-628.