(1)
Pilewska, W.; Matczak, P. Aspekty sprawności Sportowej W Rywalizacji Tanecznej Par tańca Sportowego Stylu Standardowego Na Podstawie Oceny wyników próby wytrzymałości 20 M – Bieg wahadłowy = Aspects of Fitness Sports Pairs Dance in Dance Competition Sports Style Standard Performance Assessment Tests Strength – 20 M Gear Swing. J Educ Health Sport 2015, 5, 595-605.