(1)
Kaźmierczak, U.; Goch, A.; Srokowski, G.; Kropkowska, P.; Zniszczol, P.; Radzimińska, A.; Strojek, K.; Zukow, W. Ocena równowagi I położenia środka ciężkości U pacjentów Po Laryngektomii = The Assessment of the Balance and of the Centre of Gravity in Patients After Laryngectomy. J Educ Health Sport 2015, 5, 275-283.