(1)
Rutkowska, A.; Skonieczna, J.; Olejniczak, D. Badanie Poziomu Satysfakcji pacjentów Z Funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej W Polsce I We Włoszech. Analiza porównawcza = Measuring Patient Satisfaction in Primary Health Care. Comparative Analysis. J Educ Health Sport 2015, 5, 251-261.