(1)
Gazdowska, Z.; Ryszkiewicz, M.; Parzelski, D. Polska Adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie W Sporcie (SSCQ-PL) – Geneza Teoretyczna Oraz Badanie pilotażowe właściwości Psychometrycznych. J Educ Health Sport 2015, 5, 207-220.