(1)
Drumińska, E.; Wilczyńska, S.; Pujszo, M.; Stępniak, R. Pedagogika Zdrowia – Sekcja Judo Jako Miejsce „uczenia Się zdrowia” mężczyzn W różnym Wieku = Health Pedagogy - Section Judo As a Space of "health Learning" Men of Different Ages. J Educ Health Sport 2015, 5, 79-90.