(1)
Kochański, B.; Kałużna, A.; Kałużny, K.; Wołowiec, Łukasz; Leoniuk, J.; Hagner-Derengowska, M.; Zukow, W.; Hagner, W. Ocena Funkcjonalna osób trenujących Boks Z Wykorzystaniem Testu Functional Movement Screen (FMS) = Functional Evaluation of Competitors Practicing Boxing Using the Functional Movement Screen (FMS). J Educ Health Sport 2015, 5, 19-28.