(1)
Sowa, M.; Kołłątaj, W.; Kołłątaj, B.; Karwat, I. D.; Szakuła, J. Samoleczenie wśród studentów Medycyny Uniwersytetu Medycznego W Lublinie = Self-Medication Practice Among Medical Students of Medical University in Lublin. J Educ Health Sport 2015, 5, 439-452.