(1)
Mrozkowiak, M.; Posłuszny, M. Fluktuacja Dynamiki I Dymorfizm płciowy Cech Somatycznych, Typu Budowy I otłuszczenia ciała Dzieci I młodzieży W Wieku Od 4 Do 18 Lat, środowiska Miejskiego Regionu warmińsko-Mazurskiego. J Educ Health Sport 2015, 5, 401-428.