(1)
Radecka, A.; Karakiewicz, A.; Bryczkowska, I.; Lubkowska, A. Analiza składu ciała W kontekście Stanu Funkcjonalnego mieszkańców Domów Pomocy Społecznej = Body Composition Analysis in the Context of the Functional State of the Inhabitants of Social Welfare Homes. J Educ Health Sport 2015, 5, 343-352.