(1)
Kochański, B.; Plaskiewicz, A.; Kałużny, K.; Dylewska, M.; Płoszaj, O.; Hagner-Derengowska, M.; Zukow, W. Functional Movement Screen (FMS) - Kompleksowy System Oceny Funkcjonalnej Pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a Comprehensive System for the Functional Evaluation of the Patient. J Educ Health Sport 2015, 5, 90-101.