(1)
Kozłowska, E.; Kowalczyk, A.; Rząca, M.; Kocka, K. Uczestnictwo W Lekcjach Wychowania Fizycznego a rozwój Kultury Fizycznej Po zakończeniu Etapu Edukacyjnego. J Educ Health Sport 2015, 5, 355-365.