(1)
Kostrzewa-Zabłocka, E.; Dziemidok, P.; Makara-Studzińska, M. Wiedza pielęgniarek pracujących W Szpitalu Na Temat Profilaktyki Raka Szyjki Macicy Jest niewystarczająca = Insuffitient Knowledge about the Profilaxy of Cervial Carcinoma Among Nurses Working in the Hospital. J Educ Health Sport 2015, 5, 229-244.