(1)
Janas, A.; Chiżyński, A.; Szczepkowska, A.; Olborska, A.; Osica, P. Ogniska zakażenia Pochodzenia zębowego U Chorych Kardiologicznych = Dental Focal Infections in Patients With Cardiac Issues. J Educ Health Sport 2015, 5, 87-99.