(1)
Kochański, B.; Plaskiewicz, A.; Kałużny, K.; Pawilicka, A.; Smuczyński, W.; Hagner-Derengowska, M.; Zukow, W.; Hagner, W. Atypical Rett Syndrome Form – Case Study = Nietypowa Postać zespółu Retta – Opis Przypadku. J Educ Health Sport 2015, 5, 173-178.