(1)
Siminska, J.; Pietkun, K.; Stocka, J.; Giermakowska, M.; Nowacka, K.; Hagner, W. Łokieć Tenisisty - przegląd Wybranych Metod Fizykalnych, Metod Zaopatrzenia Ortopedycznego I masażu = Tennis Elbow Ty - Review of Selected Physical Methods, Methods of Orthopaedic Supplies and Massage. J Educ Health Sport 2015, 5, 269-280.