(1)
Tomaszewska, E.; Cichosz, M.; Kochański, B.; Plaskiewicz, A.; Zukow, W. Obecne Spojrzenie Na Rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd Literatury Oraz doświadczenia własne = The Current Look of Repulsion on Pusher Syndrome. Review of the Literature and Our Own Experience. J Educ Health Sport 2015, 5, 196-207.